Nejoblíbenější slova a fráze narcistů.

04.10.2023

Narcisté často a rádi používají oblíbená slova, fráze nebo krátké věty. Tento obyčejný zlozvyk se dá snadno trénovat podle zpětné vazby posluchačů. 

Všimli jste si jak rádi a s jakou frekvencí používají některá slova? Bývá to jejich naučená vlastnost, kterou se prozradí tomu, kdo si je těchto varovných signálů vědom. Dejte tomu čas a pozorně jim naslouchejte. Jakmile porozumíte pravosti významu jejich frází, snadněji rozklíčujete i to, co se jim odehrává v hlavě. Vůbec nesejde na tom, jestli proti vám bude stát narcista, sociopat, egoista, hraničář nebo jakýkoliv jiný afektovaný člověk. Naučíte se načítat výstrahy, jimiž se prozrazují.

Dnes uvádím 10 nejčastěji používaných slov nebo frází narcistů. Za zmínku také stojí studovat jejich projev řeči těla. Objevíte jejich mechanismus psychotického myšlení a pozadí vždy přítomné fabulace.

1. "Já."

Podle definice si egoista vystačí sám se sebou, tedy se svým vlastním sám sobě. Kdežto narcista k tomu, aby sám vynikl, potřebuje kohokoliv vedle sebe. Narcisté vždy mluví o svém životě v porovnávání se s někým, od koho opisují. Nezáleží ani na tom, jestli jsou úspěšní nebo nešťastní. Pro narcisty, ale stejně tak i pro egoisty, je přirozené používání zájmena "já" velmi často na začátku věty. Intonací bude na "já" kladen značný důraz. Všimněte si "Já jsem to a ono. Ono by se to nepodařilo, kdyby já. Já to nebudu opakovat. Já jsem tady ten, kdo rozhoduje."

Příklad: Upadne a strhne vás s sebou k zemi a ještě vám dá docela slušnou hlavičku. Trefí vás svým čelem do brady a nebude ho zajímat, kolik vám vyrazil zubů. Zapomeňte na to, že by vám pomohl vstát nebo se vám omluvil. Jste-li dámou, neočekávejte jeho nabídku pomoci. Naopak uvidíte kňučícího psa, který div, že se nerozbrečí se slovy "Mireček se také uhodil a má také bolístku." Nemusí sebe oslovovat výhradně jen zájmenem "já", často se stává, že označují sebe ve 3. osobě j.č. svým jménem či příjmením.

Léčba: Udělejte si čas a konfrontujte narcisty, pokud máte dostatek síly a odvahy bojovat proti nim. Ale vždy udržujte výhradně a jen své vlastní tempo. Nepřistupujte na jejich hru, pokud na ni nejste dostatečně připraveni.

2. "Ty."

Slovo "ty" odkazuje na někoho jiného, což často uslyšíte od narcistů, kteří neustále kritizují ostatní. Narcisté používají toto slovo k ponižování lidí kolem sebe, zejména obětí. Anebo k manipulaci ostatních, aby jim dali to, co chtějí. Narcisté také používají toto slovo jako způsob, jak získat vaši pozornost. Když uvidíte, že jsou hledači pozornosti, často je uslyšíte říkat "hej ty". Budou se cítit mocní, protože se snaží získat vaší pozornost za pomoci jediného zájmena.

Příklad: Použijí toto zájmeno, abyste uvěřili, že jejich chyby jsou vaše. "Je to kvůli tobě, že jsem to udělal. Je to tvůj problém, tak si to vyřiď. Já, jsem ti to říkal, ale ty jsi mne neposlouchala. Ty musíš mít vždycky pravdu. Tvoje potřeby jsou mi lhostejné. Je to tvoje vina."

Léčba: Musíte si uvědomit, že jsou to lži. Jejich činy nejsou součástí vaší zodpovědnosti, a pokud vám někdy budou tento příběh vnucovat, pamatujte si, že je vám dovoleno nést pouze břemeno vašich činů, nikoliv jejich nebo kohokoliv jiného.

3. "Nikdy."

Narcisté často používají toto slovo, aby se cítili nadřazení. Narcista se snaží, abyste se cítili provinile za své chování. A víte, co narcisté dělají, když se jim to podaří? Škodolibě se radují ze svých triumfů. V těchto případech doporučuji hledat podstatu, protože může být pokrytecky skryta. Řekněme, že se o někom bavíte a za jeho zády, zkrátka drbete, pomlouváte, je jedno jak tuto nepravost nazveme. Narcista bude nejspíš reagovat takto "nikdy bych o něm tohle neřekl", ale bleskově zasadí klín pro další hanebnost například frází "nikdy bych o něm tohle neřekl, ale co si budeme povídat".

Příklad: Narcista může říct něco jako: "Nikdy mě neposloucháš" nebo "Nikdy neuděláš to, co říkám. Nikdy jsem tě nepodvedl. Nikomu to neřeknu. Nikdy jsem tam nebyl. Tohle bych já nikdy nikomu neudělal."

Léčba: Odpovídejte větou o třech slovech a čtěte jeho slova mezi řádky. Vyčkejte s unáhlenou odezvou a nechte ho vydusit ve vlastní šťávě. Jejich "nikdy" obvykle potvrzuje význam slova "vždy". Jejich nikdy, nikde, nikomu, nikam jsou vatová výplň dalšího stupně pokrytectví. Jakmile říkají "nikdy" hledají mezery pro svou škodolibost.

4. "Vždy, vždycky."

"Vždy" je krásné slovo, ale jakmile se spáruje s něčím negativním, může ve vás vyvolat negativní emoce. Často přemýšlím, jestli toto slovo nepatří mezi narcistické zaklínadlo, kterým ovládají své oběti. Zejména protože bývá často používáno ve spojení s jinými frázemi narcisty. Pokud ve vás bude chtít narcista vyvolat výčitky nebo na vás svalit vinu, pravděpodobně použije tato slova.

Příklad: Když někdo udělá něco, co narcistu rozčílí, jako je například odmítnutí jeho žádosti, pravděpodobně bude reagovat takto: "Vždycky děláš věci, které mě rozrušují. Vždy ti říkám, abys to nedělala, a ty to stejně uděláš. Vždy jsem věděl, že si hloupá (naivní). Vždy jsem si myslel, že se na tebe můžu spolehnout, ale ty mne takto zklameš. Vždy jsem říkal, abyste tam nedávala prezentaci, teď kvůli tomu nedostaneme budget."

Léčba: Není důvod, abyste se cítili špatně za to, co jste udělali. Nenechte na sebe svalit pocit provinění za narcistovi prohry nebo neúspěchy. Narcisté jsou mistři v tom, aby se ostatní cítili špatně, a často používají klíčové zaklínadlo slovem "vždy", aby toho dosáhli. Oni budou za růže bez trnů, vy za polní plevel.

5. "Špatné."

Jak si myslíte, že se nejčastěji prezentují negativní lidé? Co nejvíce a nejčastěji opakují narcisté? Pokud vás právě nic nenapadá, dovolte, abych vám připomněla, že z hojnosti tvého srdce mluví tvá ústa. To znamená, že zlý člověk bude mluvit špatně o jiných lidech a není pochyb o tom, že narcisté jsou součástí tohoto klubu. Je to také pravděpodobně jeden z důvodů, proč tak často od narcistů slýcháte, jak je všechno v jejich okolí špatné. Vím, že to může znít velmi absurdně, ale za zmínku to určitě stojí.

Příklad: V jejich očích nikdy nebude nic dobrého nebo správného, kromě jich samotných. "To přeci není možné, kde na to bere peníze. Kdybych mu nepomohl, tak bude jezdit na trakaři. Když si ode mne nenecháš poradit, tak dobře ti tak, že nemáš to či ono. Všichni jsou podvodníci. Co bys čekal od takové nuly.".

Léčba: Narcisté možná nebudou schopni žít ani den, aniž by řekli toto slovo. Nenechte se nakazit škarohlídstvím a permanentní negativitou. Prohlédněte jejich pomlouvačnou kampaň s cílem rozeštvat anebo poštvat lidi kolem sebe a proti sobě. Když se jim to podaří, budou z vás mít legraci.

6. "Nedůležité" nebo "irelevantní."

I když nechcete být středem pozornosti, hluboko uvnitř stále chcete, aby na vás v tomto životě záleželo. Přemýšleli jste někdy, proč jste okamžitě zraněni, když narcisté říkají, že vaše činy nebo vaše existence jsou nedůležité nebo irelevantní? Je to proto, že "nedůležité" nebo "irelevantní" jsou silná slova, která ve vás vyvolávají pocit, že na vašich pocitech nebo názorech nezáleží.

Příklad: Možná tato slova ignorujete a myslíte si, že vás neovlivní. Ale nakonec se tak stane. "Řešíš dokola pořád jen samé blbosti. Tvoje starosti bych chtěl mít. Tvoje problémy jsou pro mne nedůležité, já tyhle kraviny neřeším. Tvůj názor je v této situaci irelevantní. Nepleť se do toho, čemu nerozumíš."

Léčba: Měli byste se naučit tato slova filtrovat, neboť jsou-li řečena narcistou, bude se jednat o klam. Podstatou klamu je obracení významu. Pokud opakují, že jste nedůležití, tak důležití jste a pokud je něco jimi označené za irelevantní, tak si pište, že to bude hodně relevantní.

7. "Jsi blázen. – jiné urážky."

Narcisté se snaží permanentně udržovat svůj pozitivní status a velmi dobrou pověst. Když narcistu přistihnete při jejich činu (obvykle při klamu nebo podvádění), většinou vám řeknou, že jste blázni. Ale nemyslete si, že označuje všechny osoby kolem sebe za blázny, výsadu jej kritizovat nebo mu radit, aniž by byl označen za blázna, mívá jej jím vyvolená osoba a nikdo jiný. Narcistickou temnou stránkou je, že přimějí většinou každého, aby si myslel, dokonce i vy sami, že jste blázen. Víte proč? Protože je vaší nepsanou povinností o nich v žádném případě nepochybovat. Ten, kdo toto pravidlo poruší, upadne v narcistickou nemilost se všemi důsledky.

Příklad: Jako napočítat do deseti je pro narcisty snadné změnit vyprávění a udržet vás ve hře jako toho nejhloupějšího z hloupých. Toto označení vám v jeho přítomnosti zůstane a nikdy se jej nezbavíte. "Co to zase plácáš za nesmysly. Čemu se jako směješ, podívej se na sebe. Kdo se tě tady prosil o názor. S kým si myslíš, že mluvíš. Kdybych pracoval jako ty, jsem dávno na dlažbě. To si tak blbá, že si to neumíš spočítat."

Léčba: Nezabředávejte s narcisty do konfrontace a nenechte se nachytat na jejich slovní salát. Omezte se na věcnou a pragmatickou komunikaci bez emočních nábojů. Nikdy se s nimi nebavte, když se vás budou snažit morálně snižovat a urážet. Nechtěli byste, aby vás celý život nazývali blázny, že?

8. "Je tě moc."

Nejde o to, že byste něco nemohli zvládnout, naopak. Narcistovi se zpravidla nebude líbit, když mu začnete vidět pod ruce. Bude mít pocit, že byste se snad i mohli snažit s ním manipulovat. Měnit narcistu je stejné, jako tlačit vodu do kopce. Narcista potřebuje, abyste se cítili špatně, jen proto, aby se on mohli cítit lépe. Když se mu nedaří dostat vás na kolena a stojíte mu pevně v opozici, začne vás mít plné zuby a bude apelovat na domněnku, že je vás všude plno a prakticky vás stavět do role dotěrného hmyzu.

Příklad: "Je tě moc. To už by stačilo. Nemám na tebe náladu. Jdi pryč. Zavolej později. Nebudu se s tebou bavit. Nemám na tebe čas. Teď na tebe nemám náladu. Až budu chtít, tak se ti ozvu." Bude se snažit přinutit vás přemýšlet o tom, jestli a co je v nepořádku. Chce, abyste přemítali a zpytovali svědomí nad tím, co byste měli udělat proto, aby vás znovu měl rád.

Léčba: Pokud toto slýcháte, neberte si to k srdci. Rozhodně se nesnažte o podlézání a doprošování se. Nepronásledujte ani nevyhrožujte. Neodkrývejte mu své karty, do kterých by tak rád chtěl vidět, aby vám znovu mohl ublížit. S nadhledem a v klidu se stáhněte a potom je nechte. Narcisté od vás chtějí jen získat pozornost.

9. "Jsi tak hloupý (naivní)."

Pokud se narcista cítí být ohrožen čímkoliv, co jste udělali nebo řekli, je pravděpodobné, že vás nazve hloupým. Klasický narcistický způsob, jak vás dostat zpět na vaše místo a připomenout vám, že je nadřazený všemu kolem. Narcisté jsou nejistí a potřebují mít pocit, že všechno kontrolují. Pokud něco nejde podle jejich představ, je to vaše chyba. Pokud si nedáte pozor, začnete se cítit a věřit, že jste hloupě naivní pitomci.

Příklad: Tady existuje mnoho příkladů a variant. V žádném případě nepřistupujte na jeho hru, protože když budete ustupovat, tak vám bude narcista více přidávat. "Jsi tak hloupá, že to nedokážeš pochopit. Takový debil jako ty mi nesahá ani ke kotníkům. Jak si tohle vůbec můžeš ve své debilitě dovolit. Kdo si myslíš, že jsi, abys tady rozdávala své rozumy. Tady zase není nic k jídlu, vždyť ty nedokážeš ani uvařit. Raději nic nevař, vždyť připálíš i vodu."

Léčba: Můžete být v pokušení se narcistovi omluvit, protože jste svou existencí hluboce pod jeho majestátem. Narcista na vás pohlíží jako na otroka nebo služku, nic víc. Nevzdávejte se, i když budete mít pocit, že jeho pasivní agresivita polevila. To je to, co chce, aby prohloubil vaše emoční pouto a z dlouhodobého hlediska vám značně zkomplikoval případnou realizaci s osamostatněním se. Postavte se za sebe. Řekněte mu, že se mýlí a že nejste hloupí. Pokud se v tomto cítíte nepohodlně, klidně vyhledejte pomoc přítele nebo člena rodiny, který vám může v případě potřeby nabídnout podporu. V případě recidivy takového narcistického projevu vyhledejte odbornou pomoc.

10."Miluji tě."

Tuto frázi používají narcisté jako zbraň a nástroj k vašemu ovládání. Každý chce být milován a vyhledává láskyplnou náruč. Narcisté znají moc fráze "Miluji tě" a využívají hladově zlomená srdce ve svůj prospěch. Narcisté to obvykle říkají, když od vás něco chtějí, ale vůbec to nemyslí vážně. Je nemožné zjistit, zda jsou jejich pocity skutečné, protože u narcistů neexistuje žádná hranice mezi láskou a nenávistí. Jsou to mistři manipulace a nemají problém vás namotávat, dokud nedostanou to, co chtějí. Vy slyšíte "miluji tě", oni říkají "mám potřebu".

Příklad: Nikdy nenajdete ryzí čistotu pravé emoce za narcistickou potřebou. Budete svědky přemíry zahrnování láskou a pozorností po opakované rozchody a devalvace v pasivně agresivním schématu. Citové vydírání a urážky v kombinacích s afektivním zahrnováním pozorností. "Miluji tě a beze mě nemůžeš žít. Kdybys mě milovala, neudělala bys to. Miluju tě a chci, abys za mnou přijela. Miluji tě, a proto tě chci "vlastnit, kontrolovat, řídit, ovládat". Miluji tě a budu tě "pronásledovat, šikanovat, pomlouvat". Miluji tě, protože si to zasloužíš."

Léčba: Tato fráze bývá také podmiňována čímkoliv, co narcista právě potřebuje. Proto je vhodné nechat narcistickému projevu volný průchod a zůstat zdrženlivým. Dlouhodobost, odpovědnost, závazek a povinnost jsou narcističtí nepřátelé a o to víc byste si je měli hýčkat. Zeptejte se jich, jaký vnímají rozdíl mezi významy slov intimita a sex. Nebo co pro ně přesně znamená slovo milovat a mít rád. Jaký je význam slova "láska". Co vám odpoví, když jej požádáte, aby vám řekl něco, čím vás uklidní, povzbudí, podpoří či potěší?

Závěrem:

Pokud někdy pochybujete o tom, jestli je anebo není váš přítel či partner narcistou, vnímejte frekvenci významných opakujících se slov. Nespěchejte na sebe a dejte si čas jim porozumět. Nehltejte každé jejich slovo, ačkoliv jste tak třeba byli vychováni. Každá jejich fráze nemusí mít totožný význam s vaší představou. Nemusíte vždy obratem hned reagovat a nemějte pocit, že jste jim cokoliv dlužni. Otázkou však je, co uděláte, pokud se prokáže, že jsou narcističtí? Dovolíte, aby vás nadále zneužívali, nebo se postavíte sami za sebe?

Ave poustevníci!


Nejnovější články 

Přečtěte si jako první, co je nového

Narcismus je povahový rys sebelásky, který lze nalézt mezi jednotlivci všech prostředí, náboženství, kultur a systémů víry. Není specifický pro žádné konkrétní náboženství.

Když někdo nahrazuje váš hlas, hlasem svým vlastním. Ačkoliv nezná přirozenou emoční empatii a milosrdenství, přesto je zručný ve čtení vašich slabostí a v prosazování kontroly nad vaší identitou.

Stáří je požehnáním, nikoliv privilegiem, na které se můžeme, ale také nemusíme těšit. Stárnoucí člověk potřebuje podporu, pozornost a lásku. Mění se způsob, jakým přistupujeme k věku a stárnutí.

Hranice rozdílností bývá velmi matoucí. Oba dva jsou si totiž příbuzní a mohou se vzájemně prolínat, překrývat či doplňovat. Egoista = sobectví a narcista = do sebe zahleděnost.

Říká se, že narcisté nenávidí ztrátu svých zdrojů. Proč tedy riskují váš definitivní odchod kvůli někomu jinému? Proč se k vám tak chovají? Protože nevěří, že o vás mohou přijít. Vědí, že jen tak snadno neodejdete.

Aby vztah mezi dvěma lidmi, kde je jeden narcista, fungoval efektivně, musí obě strany vědět, jak nejlépe komunikovat mezi sebou. V interakcích by neměla být pýcha, nejistota nebo obrana.

Pokud se domníváte, že za každým pláčem je lítost, smutek nebo stesk, můžete se mýlit. Pokud znáte člověka, který se obvykle projevuje velmi introvertně s tichým úsměvem, pravděpodobně budete zaskočeni jeho hlasitým smíchem. Může se jednat o upoutávání pozornosti anebo projev v negaci. Za jakýmkoliv projevem člověka může být záměr získat zcela...

Každý skutečný rodič bude vždy upřednostňovat potřeby svých dětí před svými vlastními, zatímco narcista bude vždy považovat své vlastní potřeby za prioritu a dítě (děti) za nic víc než pěšáky ve své hře o kontrolu a dominanci. Snahou každého skutečného vychovatele je, aby jeho dítě bylo zaopatřené, šťastné a zdravé. Děti vyžadují péči, lásku,...

Stejně jako loď potřebuje kotvu, aby se neztratila v širém oceánu, tak i my potřebujeme emoční kotvu, aby nás ochránila před utopením se v hlubokých emočních studních, jejichž hloubku nelze nikdy změřit.

Jakmile ukončíte životní etapu s narcistickým partnerem, nezůstávejte příliš dlouho v rozkladu a podnikněte výpravu za svým novým životem. Začněte si dávat malé cíle. Neplánujte maraton bez tréninku.

Neváhejte vyhledat odborné poradenství v jakémkoliv oboru podle záměru a požadavku pomoci. Může to být psychiatr, protože farmakologická podpora může být užitečná. Může to být právní nebo daňové poradenství, když řešíte jakékoliv rodinné nebo majetkové spory. Vyhledejte insolvenční poradenství, když si nevíte rady s dluhy. Podpořte svou mysl...

Po ukončení jakéhokoliv vztahu v narcistickém prostředí se můžete nacházet v pocitu, že role, ve kterých jste, vám nepatří. Můžete mít pocit, že pro své přátelé nejste dost dobří, jelikož mohou mít daleko lepšího kamaráda, než jste vy.

Odbourejte duševní chudobu a obklopte se laskavými lidmi. Když čtete laskavost, nemyslím falešnou povrchnost. Měli byste vnímat skutečnou přítomnost a nehranou účast. Někdy nejde změnit kompletně všechno (bydliště, zaměstnání apod.). Ale známé, kamarády a přátelé si vybíráme podle svého. Je nezbytné si uvědomit, že nikdo z nich není a ani nebude...

Pravda je osvobozující a vyžaduje odvahu jí čelit. Pravda není pro slabochy a má několik tváří. Můžete o ní mlčet, ohýbat jí anebo se před ní skrývat. Můžete dělat, co chcete, stejně jednoho dne pravda vyjde na světlo. Všimli jste si kolik energie a času stojí pravdu zakrýt. Jaké úsilí lhář vyvíjí, aby se naučil primitivním strategiím. Kolik lží si...

Sestupte do pekla své vlastní duše. V situaci, kdy došlo k ukončení vztahu a tam kde jsou negativní zážitky traumatizované osoby, může tato osoba zažívat výbuchy nevědomých sil, které ji vydávají na milost a nemilost zuřícím vlivům. Jindy stav naprosté ignorace, se mění v intenzivní hněv obrácený proti sobě, svým nejbližším, kolegům a rodině....