Kontakt

dejte nám o sobě vědět

GERIDA s.r.o.

IČ: 24226572

terapeuta@seznam.cz

terapeuta.cz@gmail.com

C 190478 vedená u Městského soudu v Praze 

Lékařské zřeknutí se odpovědnosti

Informace na těchto stránkách nenahrazují odbornou lékařskou pomoc, diagnostiku nebo léčbu. Veškerý obsah obsažený na těchto webových stránkách nebo dostupný jejich prostřednictvím slouží pouze pro obecné informační účely. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za přesnost informací obsažených na těchto webových stránkách nebo dostupných prostřednictvím těchto webových stránek a tyto informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Doporučujeme Vám, abyste si veškeré informace získané z těchto webových stránek nebo jejich prostřednictvím potvrdili jinými zdroji a přezkoumali všechny informace týkající se jakéhokoli zdravotního stavu nebo léčby se svým lékařským týmem. NIKDY NEZANEDBÁVEJTE ODBORNOU LÉKAŘSKOU RADU NEBO NEODKLÁDEJTE VYHLEDÁNÍ LÉKAŘSKÉHO OŠETŘENÍ KVŮLI NĚČEMU, CO JSTE SI PŘEČETLI NEBO K ČEMU JSTE PŘISTUPOVALI PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK.

Nedoporučujeme, neschvalujeme ani nečiníme žádná prohlášení o účinnosti, vhodnosti jakýchkoliv konkrétních testů, produktů, postupů, léčby, služeb, názorů, poskytovatelů zdravotní péče nebo jiných informací, které mohou být obsaženy na těchto webových stránkách nebo jsou k dispozici prostřednictvím těchto webových stránek. NEODPOVÍDÁME ANI NERUČÍME ZA ŽÁDNÉ RADY, PRŮBĚH LÉČBY, DIAGNÓZU NEBO JAKÉKOLI JINÉ INFORMACE, SLUŽBY NEBO PRODUKTY, KTERÉ ZÍSKÁTE PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK.

Pokud jste obětí domácího násilí a potřebujete pomoci, obraťte se na některou z následujících organizací:

Bílý kruh bezpečí (116 006, bkb@bkb.cz), proFem (608 22 22 77, ic@profem.cz),
ROSA (SOS linka 602 246 102, poradna@rosacentrum.cz), Život 90 pro seniory (Linka důvěry 800 157 157, seniortelefon@zivot90.cz )