Semináře & přednášky

forma výuky, při které se účastníci podílejí (na rozdíl od školení) aktivně na výuce

Někteří z nás dávají přednost uvědomělému nebo duchovnímu přístupu ke svému životu a problémům v něm, zatímco jiní zjistí, že praktická, logická metoda funguje lépe.

Pro zvýšení lidské zvědavosti a chuti do života je nezbytné věnovat se univerzálním potřebám. Pokud žijeme životem dlouhodobých přesvědčení, která jsou změněna, způsobí to chaos a nestabilitu. Tento stav je spojen se VŠÍMAVOSTÍ. Velmi často obvykle přehlíženou oblastí, které nevěnujeme pozornost anebo jí zcela vytěsňujeme. 


Očekávání, která na nás společnost klade, a samotná lidská situace přinášejí mnoho překážek. Štěstí je o pochopení sebe sama a velká část toho je založena na neurovědách, od mozkových buněk po fyziologii. Diskutujeme o vědě, která stojí za štěstím i smutkem.

Provádění dlouhodobých změn začíná tím, že se zavážete k menším, pravidelnějším změnám. Chybou bývá stanovení si dlouhodobých náročných cílů jako krátkodobě primárních. Stane se, že po čase budeme konstatovat náš neúspěch (přeloženo také do selhání) a tím se velmi snadno vznikne a prohloubí se negativní smýšlení. 

V seminářích diskutujeme o každém detailu, jdeme do hloubky a mluvíme o spojení mezi nimi a o tom, jak pomáhají při budování pozitivity a odolnosti.

Jako lidé potřebujeme sociální a bezpečné vztahy, od našich prvních, biologických vztahů až po vztah s životním partnerem.