Co nejvíce ubližuje narcistům?

12.08.2023

Říká se, že narcisté nenávidí ztrátu svých zdrojů. Proč tedy riskují váš definitivní odchod kvůli někomu jinému? Proč se k vám tak chovají? Protože nevěří, že o vás mohou přijít. Vědí, že jen tak snadno neodejdete.

Nenabádám vás k pomstě, ačkoliv jsem si vědoma toho, jak sladká pomsta může být. Ani nechci, abyste přebírali narcistické manýry. Tedy konkrétně trestání za to, když jim nebylo vyhověno podle jejich představ. Chtěla bych, abyste pochopili, že narcista je člověkem s jinou formou projevu emocí. Víte, v čem je také rozdíl? V podílu úmyslu. Pokud jste vedeni s úmyslem se člověku pomstít, budete úmyslně inscenovat ublížení. Položte si otázku a zkuste si sami odpovědět, jestli vám energie vynaložená na pomstu skutečně přinese očekávaný výsledek. Málokdy se totiž pomsta podaří a efekt jakéhosi zadostiučinění zhořkne. Protože narcisté fungují na úplně jiných základech, než se domníváte.  

Ve skutečnosti nepanikaří, dokud je nezablokujete s definitivní platností. Nebudou mít problém hrát hru, že je nezajímá, když přestanete sdílet společná místa. Bude je stát hodně úsilí zvládnout přihlížet tomu, jak měníte hesla nebo rušíte kreditní karty.

Budou iniciovat primitivní záměry k tomu, aby si otestovali, jestli a jak si stojíte za svými rozhodnutími a to i s odstupem několika let. Neustále se budou nad vás nadřazovat. Můj ex-narcistický přítel po několika letech od ukončení našeho vztahu vyhledal moje nové telefonní číslo. Jen proto, aby mi o sobě dal vědět a domáhal se osobního setkání. Od té doby ex-narcistické partnery nazývám "dotěrným hmyzem". A pro svého "hmyzáka" jsem zvolila úplně jinou taktiku, kterou snad pochopil a věřím, že o něm už nikdy neuslyším.

Také si vzpomínám, jak mi jeden ex-partner vyprávěl, že se všemi jeho ex-přítelkyněmi zůstává po léta v přátelském kontaktu. Rozhodla jsem se, že nebudu součástí této skupiny zoufalých žen.


Existuje mnoho případů, které narcistům ubližují, ale nikdy se k nim nepřiznají. Vybrala jsem jen takové čtyři základní pilíře, které jsem napozorovala z praxe.

  • Když dítě narcisty dosáhne plnoletosti a opouští hnízdo, aby se postavilo na své vlastní nohy, a osamostatnilo se. Mnozí čerství dospěláci se rozhodnou přerušit všechny vazby se svým narcistickým rodičem. Narcistický rodič může projevit svou netečnost, aby se později pokusil dítě přitáhnout zpět.

Narcista má své dítě jako zdroj výkonu a prospěchu. Přirovnala bych takový stav lásky k něčemu hmotnému, co může být kdykoliv odloženo (např. nůž na krájení chleba). Jenže narcistický rodič o to právě přišel (narcista je odložen). Ztratil o dítěti přehled a moc dítě ovládat. Autorita narcisty se začíná hroutit.

Představte si, že musíte jako dítě s hrůzou sledovat, jak narcistický rodič nerespektuje a neustále zneužívá svého druhého rodiče a to po celé své dětství. Celá léta jste svědkem, jak jeden z rodičů trpí následky narcistického zneužívání. Vidíte, jak se druhý rodič mění pod vlivem narcistické šikany a manipulace. Můžete mít sourozence, kdy jeden je v roli obětního beránka (černé ovce) a druhý je v roli zlatého dítěte. Přesně podle toho, co se kdy, jak a čemu hodí. Dětství provází fyzické tresty, znásilnění, únosy a mnoho jiného. Nemáte možnost si jako dítě uvědomit, kolik traumat si odnášíte do dospělosti. Jak tohle všechno ovlivnilo vaší emoční inteligenci. Právě v dospívání si začnete prosazovat své adolescentní názory. A to ještě ani zdaleka nemáte tušení, co na vás čeká ve skutečné dospělosti.

Osobně si myslím, že když dítě vidí toto neustálé traumatizující zneužívání anebo bylo samo zneužíváno emočně či fyzicky, zákonitě musí být natolik deprimované, že přistupuje k radikálním rozhodnutím. Čímž spíše demonstruje něco, čemu sice nerozumí, ale vnímá, že to není v pořádku.

  • Stárneme. Narcista stárne stejně jako všechny lidské bytosti. Jakmile začne jejich vzhled ztrácet oporu v jejich fyzické kráse, začnou se postupně vytrácet i jejich zdroje. Každý stárnoucí narcista může získat jakýkoliv nový zdroj, ale bohužel už nebude tak snadné získat "zdroj stupně A". Bude muset vyvinout podstatně vyšší námahu a úsilí. Narcista může přijmout ke krátkodobému prospěchu nižší kategorii zdroje (většinou z intimních důvodů jako snadnou kořist), ale soustavně se bude domáhat svých návykových Aček. Proto narcista bude muset utratit spoustu peněz, aby měl šanci získat zlatokopy (nový obličej, prsa, zadek, protetiku aj.).

Pokud je narcista ještě k tomu lakomý, bude hledat zdroje v jím ověřených vodách (většinou seznamky). A zvolní tempo recyklace starých zdrojů. (Starou skříň by dříve vyhodil sám, teď bude čekat, až se stará skříň vyhodí sama).

  • Třetí věc, o které se domnívám, že nejvíce ubližuje narcistovi, je, když osoba, která je v současné době ve vztahu s narcistou ví, že narcista trpí nějakou poruchu osobnosti. Když se začnete vzdělávat a odhalíte, s kým ve vztahu skutečně jste. Narcista bude přesně vědět, že je odhalen a bude cítit jemu nebezpečný potenciál ukončení vztahu. Konce narcisty obzvláště bolí, zejména když jejich nejcennější zdroje frknou definitivně.

  • Čtvrtou věcí přirozeného vývoje člověka je s věkem častější připomínání smrtelnosti. Jedná se o období po době stárnutí dle bodu 2. výše. To už divoká jízda pomalu končí a zdrojů ubývá. Fyzická atraktivnost mizí a nepomáhají ani plastické operace. Narcista se začne věnovat odkazu svého celoživotního díla. Narcista je lapen pocitem zbytečnosti a odepsanosti. Z marnivých domněnek, že ztrácí svou důležitost, se teď a hned bude domáhat pozornosti a to jakýmikoliv prostředky. Obecně chápe, že mu ujíždí vlak, ale také vidí po jakých kolejích, neboť si je sám položil.

Co způsobuje narcistickou paniku?

· Porážka. Narcisté silně nemají rádi, když jsou poraženi, a to i v malých záležitostech. Prohra v hádce je pro ně obzvláště nepřijatelná. Když se zabýváte narcistou, pozorujte, jak odklánějí téma, pokud mají pocit, že ztrácejí půdu pod nohama.

· Kritika. Narcisté se považují za bezchybné. Jejich kritika je v rozporu s tímto přesvědčením a může vést k negativním výsledkům. Kritika odhaluje jejich zranitelná místa, zejména pokud se zaměřují na jejich stávající nejistoty.

· Konfrontace. Narcisté často pohřbívají své nedostatky hluboko uvnitř a vyhýbají se jejich uznání. Konfrontace narcisty o jejich nedostatcích vynáší tyto problémy na světlo. Mohou je popřít anebo se uchýlit k potrestání tím, že s vámi přestanou komunikovat.

· Ztráta moci a kontroly. Narcisté touží po kontrole nad ostatními. Ztráta kontroly způsobuje, že se cítí slabí, což je vede k tomu, aby kontrolovali jinými způsoby. Obávají se ztráty moci nad lidmi, kteří jsou jim blízcí, a nad svým okolím.

· Stárnutí. Narcisté, kteří se spoléhají na svůj vzhled, známí jako somatičtí narcisté, se obávají stárnutí, což ohrožuje jejich sebeúctu. Ti, kteří se spoléhají na svou inteligenci, bývají méně znepokojeni svým stárnutím. Ovšem do chvíle, než jim mozek začne vypovídat svou službu.


A příště se podíváme na to, jak to vypadá, když se role obrátí. Tedy, jak se dospělé dítě s narcistickým syndromem začne projevovat ke svým rodičům. Když železo brousí železo.

Ave poustevníci.

Sledujte mé další články na www.facebook.com/terapeutaduse nebo TERAPEUTA - duševní rehabilitace - Seznam Médium 

Více mých článku na Seznam Médium -Autor: TERAPEUTA - duševní rehabilitace

Nejnovější články 

Přečtěte si jako první, co je nového

Narcismus je povahový rys sebelásky, který lze nalézt mezi jednotlivci všech prostředí, náboženství, kultur a systémů víry. Není specifický pro žádné konkrétní náboženství.