Dětský traumatický stres

Nepříznivé zkušenosti z dětství

Děti, které trpí dětským traumatickým stresem, jsou ty, které byly v průběhu svého života vystaveny jednomu nebo více traumatům a rozvíjejí reakce, které přetrvávají a ovlivňují jejich každodenní život po skončení událostí.

Když se dítě cítí intenzivně ohroženo událostí, do které je zapojeno nebo je svědkem, nazýváme tuto událost traumatem. Existuje řada traumatických událostí nebo typů traumat, kterým mohou být děti a dospívající vystaveni.  

Šikana

Šikana je úmyslná a nevyžádaná činnost, ke které dochází s úmyslem způsobit sociální, emocionální, fyzickou anebo psychologickou újmu někomu, kdo se odlišuje.

Komunitní násilí

Komunitní násilí je vystaveno úmyslným činům interpersonálního násilí páchaného ve veřejných prostorách jednotlivci, kteří nejsou úzce příbuzní oběti.

Komplexní trauma

Komplexní trauma je jak vystavení dětí mnoha traumatickým událostem (často invazivní, mezilidské povahy), tak dalekosáhlé, dlouhodobé účinky této expozice. 


Chcete sdílet Váš příběh?

Katastrofy

Přírodní katastrofy zahrnují hurikány, zemětřesení, tornáda, požáry, tsunami a povodně, stejně jako extrémní povětrnostní události, jako jsou vánice, sucha, extrémní teplo a větrné bouře.

Trauma v raném dětství

Trauma v raném dětství obecně odkazuje na traumatické zážitky, které se vyskytují u dětí ve věku 0-6 let.

Intimní partnerské násilí

Intimní partnerské násilí, označované také jako domácí násilí, nastává, když jednotlivec úmyslně způsobí újmu nebo vyhrožuje rizikem újmy jakémukoliv minulému nebo současnému partnerovi nebo manželovi.

Jak mne kontaktovat?

Trauma bílých plášťů

Pediatrický lékařský traumatický stres se týká souboru psychologických a fyziologických reakcí dětí a jejich rodin na jednu nebo více zdravotních událostí.

Fyzické týrání

Fyzické zneužívání nastává, když rodič nebo pečovatel spáchá čin, který má za následek fyzické zranění dítěte nebo dospívajícího.

Trauma uprchlíků

Mnoho uprchlíků, zejména dětí, zažilo trauma související s válkou nebo pronásledováním, které může ovlivnit jejich duševní a fyzické zdraví dlouho poté, co k těmto událostem došlo.

Sexuální zneužívání

Pohlavní zneužívání dětí je jakákoli interakce mezi dítětem a dospělou osobou (nebo jiným dítětem), při níž je dítě využíváno k sexuální stimulaci pachatele nebo pozorovatele.

Obchodování s lidmi za účelem poskytování sexuálních služeb

Obchodování s dětmi za účelem sexu zahrnuje dávání nebo přijímání čehokoli hodnotného (peníze, přístřeší, jídlo, oblečení, drogy atd.) jakékoli osobě výměnou za sexuální akt s osobou mladší 18 let.

Terorismus a násilí

Rodiny a děti mohou být hluboce zasaženy masovým násilím, teroristickými činy nebo komunitním traumatem ve formě střelby, bombových útoků nebo jiných typů útoků.

Kde získat další informace?

Traumatický zážitek

Zatímco mnoho dětí se po smrti dobře přizpůsobí, jiné děti mají trvalé potíže, které zasahují do každodenního života a ztěžují vzpomenutí si na pozitivní vzpomínky na své blízké.

Trauma zlatého dítěte (vnoučete) a obětního beránka

V rodině s narcistickými rodiči, kteří mají více než jedno dítě najdeme  zlaté dítě a bude tu nešťastné dítě v roli obětního beránka. V případě prarodičů můžeme hovořit o výběru zlatých - privilegovaných vnoučat a zbytek vnoučat.