Vysoce citliví lidé

povahový rys osobnosti

Vysoce citlivý člověk může být přesvědčen o své nadřazenosti a může se cítit jinak než většina lidí. Může být také více náchylný přehlížet a tolerovat výstražné signály nejen narcistických.


Ovšem může být vysoce citlivý člověk zachycen na spektru narcismu? A mohla by být vysoká citlivost spojena s nárokovým vztekem?

Ačkoliv je vysoce citlivých odhadem 20 % populace a jedná se o povahový rys, může se překrývat s projevy hypersenzitivního narcismu. Hyper znamená mít něčeho hodně. A pokud jsou projevy narcismu doprovodné s jinými symptomy, potom se formující vrozený charakter člověka utváří v dynamice své sociální bubliny již od ranného dětství.

Kromě jiných za tím vším stojí ego. Mít ego anebo být egoistický je přirozené, stejně jako jiné lidské potřeby. S egem, tedy svým "já", se člověk rodí a opět je formován vlivy z mezigeneračních vzorců. Na genetické úrovni se jedná až o tři generace zpět do minulosti u každého jedince .

Pokud se tedy do prostředí cholerika s narcistickým projevem a spoluzávislého sangvinika, navíc ještě s projevy hraničními narodí vysoce citlivé dítě, je velmi pravděpodobné, že se nejen bude považovat za mimozemšťana, ale navíc bude cíleně traumatizováno do role obětního beránka v emočně nestabilním prostředí s tlumenou, anebo žádnou empatií. A přitom podstatou vysoce citlivého dítěte je nárok na stabilní emoční reaktivitu.

Právě ona nestabilita v pochopení fungování rodinných vazeb činí u vysoce citlivého člověka stres a chaos, který prohlubuje vnímání a přestimulovanost. Všímavost a citlivost na jemné nuance jsou každodenním chlebem vysoce citlivého člověka. Chaos v kognitivní empatii a zmatek v emočním prostředí působí vysoce citlivému stresující zátěž.

Proto, aby vysoce citlivý člověk v narcistickém a manipulativním prostředí přežil, je učen a přizpůsobuje se technikám, kterými se snaží s vlky býti. Když takového člověka sledujete od ranného dětství, mohu říci, že se bude projevovat na spektru skrytého narcismu. To i za podmínky, že jsou narcismus a vysoká citlivost dva naprosto odlišné povahové rysy osobnosti. Mohou se totiž překrývat.

K otázce souvislostí mezi vysoce citlivým a narcistickým v partnerských vztazích se domnívám, že se mohou vyhledávat a zpočátku i dokonale přitahovat. Důvodů je několik, avšak předvídatelnou zvyklostí bývá naše "normálno" z dětství, které nám připadá jako známé a všední. Cítíme se jistěji a naopak býváme vedeni snahou si své "normálno" vyhledávat a budovat. Pokud je člověk vysoce citlivý ať extrovertní či introvertní, bývá přehlížejícím k varovným signálům manipulace a naopak je považuje za výzvu, jak druhému pomoci a vyhovět. A tento magnet doslova přitahuje narcistické predátory.

Vysoko citliví lidé hodně přemýšlejí a zpracovávají veškeré informace v souvislostech jinak, než je tomu u běžně citlivých lidí. Mohou lhát anebo klamat a to v zájmu stimulace či naučených vzorců, aby přežili. Jsou mistry v pozorování, proto dokáží nejen napozorovat řeč těla člověka, ale také vidět a rozpoznat drobné odchylky na čemkoliv. Snadněji se obklopují svým nepořádkem a chaosem, který jim dodává pocit stability a bezpečí. Jakmile se jim budete snažit například uklidit, znejistí je to a mohou se projevovat afektivně.

Závěrem

Ano vysoce citlivý člověk se může projevovat narcisticky a ano, vysoce citlivý člověk bývá kořistí člověka na spektru narcismu. V partnerských vztazích se snadněji podřizuje a svým nezbrklým, hloubavým způsobem života projikuje snadněji druhého, než aby nastavoval hranice své osobnosti. Hodně přemýšlí a obvykle předchází nebezpečí tím, že "vidí o dva kopce dál" než jeho okolí.

Prohlížíme si překrásný rám osobnosti s vysokou citlivostí a vysoce citlivá osobnost světu skrývá skutečný obraz. No není to pro nudící se manipulátory dokonalý zdroj přísunu stále nových podnětů? Zejména, když se vysoce citlivý člověk raději "stáhne", než aby vstupoval do sporů a hádek. To neznamená, že by se později nemohl pokusit o svůj návrat. Vysoce citlivý člověk může reagovat impulzivně, ale obvykle se k tomuto projevu uchýlí, když už má všechny aspekty do hloubky promyšlené.

Nárokový vztek může být projevem agrese jako příčiny v důsledku hlubokého přemýšlení v dlouhodobém kontextu. U vysoce citlivých bývá gaslighting velmi častý.

Pakliže vás zajímá toto téma, navštivte můj autorský medailonek, kde najdete odkaz pro své další informace a rady.

Ave poustevníci!

Přečtěte si jako první, co je nového