OSOBNÍ SETKÁNÍ

k dispozici také ONLINE

"Chceš-li porozumět své duši, začni vnímat své tělo, jako prostředníka, který tě přivede k těm největším záhadám tvé duše."

Osobní setkání koncipuji jako volnou konverzaci s maximálním důrazem na naslouchání vašemu příběhu včetně verbálního projevu. V konverzačních konzultacích pracuji s maximálním ohledem nejen na mluvené slovo, tedy na to, co a jak vyprávíte, ale také na verbální a neverbální projev vašeho těla. Kladu takové otázky, abych poznala vaše "normálno" a adekvátní řeč těla, kterou reagujete na své podvědomí a zejména nevědomí.

Protože tvrzení, že jsem obětí emoční manipulace, nemusí znamenat shodnou situaci s jiným podobným tvrzením, byť oba dva zní totožně. Označit někoho za lháře, může ve výkladu chování také znamenat mnoho jiných - doposud neznámých - příčin. Lež obvykle skrývá strach, který může stát na pozadí  emočních závislostí, vzteku, závistí, pomluv a mnoha jiných záměrů. Lež ale může také značit projev zoufalství a volání o pomoc. V zásadě lžeme úplně všichni. Člověk vnímá povahu svého projevu prostřednictvím svých mnoha potlačených emocí. Nastavené procesy mohou odrážet mentální, intimní, emoční nebo fyzické napětí. Často říkám neporovnávej se s druhým a druhého nesuď , protože tvoje zahrada nikdy nebude stejná, jako moje.  

Z perspektivy lektora a pohledu zvenčí, pokládám takové otázky, které učí a vedou klienta poznávat vlivy, které posilují duševní kondici, duševní rovnováhu a rozpoznávat své škodlivé příčiny. Učím své klienty, jak předcházet psychickým obtížím. Mým přáním je, aby moje práce a pomoc byla klienty vnímána jako psychohygiena.