Když říkají poloviční pravdu, neboť pravdivě lžou.

04.07.2023

Pravda je osvobozující a vyžaduje odvahu jí čelit. Pravda není pro slabochy a má několik tváří. Můžete o ní mlčet, ohýbat jí anebo se před ní skrývat. Můžete dělat, co chcete, stejně jednoho dne pravda vyjde na světlo. Všimli jste si kolik energie a času stojí pravdu zakrýt. Jaké úsilí lhář vyvíjí, aby se naučil primitivním strategiím. Kolik lží si musí pamatovat, než se konečně prozradí. A jakou prázdnotu v sobě lhář nosí, který nemůže věřit nikomu a vlastně ani sám sobě. Za milionem lží a pod mlhou polopravd stojí vždy jen čistota pravdy úmyslu, účelu a prospěchu. Jak trpké bývá prozření!

Člověk s narcistickým syndromem dělá věci ve špatném pořadí.

Pravda bývá bolestivá. Příliš mnoho pravdy najednou může způsobit neúměrný tlak na zklamání. Domeček z karet se zboří a jsme nuceni čelit dalším pravdám. Touha uniknout od bolesti je lidská a pochopitelná, ale není prospěšná našemu zdraví.

Mějte odvahu se setkat s tím, co se děje ve vašem vnitřním světě konfrontací s pravdou. Zůstaňte odvážní a neodkládejte pravdu za slovo "až". Vstaňte a buďte tím, kým jste v nové etapě vašeho spokojeného a šťastného života! Přestaňte myslet a začněte přemýšlet!

Za pocitem "něco je jinak" bývá mnoho životních zkušeností. Malá traumata zabalená do dalších zklamání, kdy prapůvodem bylo očekávání. A věřte mi, že čím déle budete pravdu zdržovat a oddalovat, tím bolestivější bude prozření. Protože jednoho dne přijde jedno velké trauma, které všechna malá traumata vyplaví na povrch. Chybovat je lidské a může se stát, že zakopnete, ale nevěřte tomu, že zhojená rána definitivně zmizela. Jednou tam byla, je a bude, stejně jako pravda. 

Oklamat člověka není vítězstvím pro nikoho. Ten kdo byl obelhán, ztratil důvěru a ten, kdo lhal, nebude věřit nikomu.
Proč? Protože existuje vzorec vnitřní pravdy o zvráceném předsudku.

Ke každému člověku promlouvá jeho vlastní intuice. Většinou o ní víme, nasloucháme jí, ale často jí zadusíme hlukem rozptylujícího balastu. Intuice nevede hodinové monology a nikdy není stejná. Vaše vlastní intuice, vás nikdy neoklame. Důvěřujte jí, neboť ona k vám promlouvá jako první objektivně, spravedlivě a moudře.

Intuice posbírá všechny detaily disharmonií. Dřív, než si mozek připustí jakoukoliv reakci, tak intuice k nám již dávno promluvila. To co následuje je většinou interní bitva mezi intuicí a naším mozkem. Bohužel se často stane vítězem pohodlné a unáhlené přesvědčení mozku. Říká se, nedávej na první dojem, může tě oklamat. Dojem se totiž tvoří v mozku a ano, ten nás může oklamat, protože intuice s ním již prohrála svou bitvu.


Doporučuji vám získat si potřebné znalosti a informace o projevech manipulativního narcistického syndromu, které vám pomohou vyřešit kognitivní disonanci a podívat se na realitu vztahů z širší perspektivy. Dělejte si přestávky v získávání informací, abyste měli dostatek času na zpracování svých pohnutek. Dopřejte své mysli prostor absorbovat nové informace. A nikdy se nenechte ukonejšit lišákem ve vašem mozku, který se vás bude snažit svést na cestu bagatelizování. 


Bitvu mezi intuicí a mozkem, můžeme najít i v tomto příběhu. Potkáte svého pana božského - romantického Itala, se kterým si malujete vzdušný zámek do nekonečné blaženosti v růžových brýlích až do smrti. Intuice vyhodí nepsané POZOR: "Italové milují na prvním místě svou matku a potom ženy, všechny ženy kdekoliv, kdykoliv a jakkoliv." Jižanům předchází pověst o "neodolatelné vášni pro lásku". A nyní je pravda na vaší straně hřiště, co chcete vy? Předsudek, nepsané pravidlo, klam anebo pravdu? Věčného lovce nebo stavitele trvalého vztahu? Kam jste odsunuli svou intuici?

Freud uvedl, že události v dětství mají velký vliv na náš dospělý život a formují naši osobnost. V naší DNA je zabudováno naprogramování, které určuje, jak budete odvážní, odolní a schopní žít. Z dětí se lidé promění v bytosti s jinými vlastnostmi, než kterými byli původně obdařeni, aby žili. Taková je lidská přirozenost.

Zaznamenala jsem ve své praxi následující nejčastější příznaky traumatických zážitků z dětství. Ačkoliv existuje mnoho dalších variant, uvádím stručný výběr. Chtěla bych, abyste si pravdivě uvědomili podstatu toho, proč jste dnes tam, kde jste.

Odpovězte si a dopište detailní popis událostí, které dnešnímu stavu v dětství předcházeli:

 • Trpíte vrozený pocitem odmítnutí? …. Kdo, jak a proč vás odmítal v dětství?
 • Od nikoho nic neočekáváte? …Kdo, proč a jak zklamal vaší důvěru v dětství?
 • Nevěříte nikomu a ničemu? …Kdo, kdy a proč jste museli lhát nebo klamat v dětství?
 • Jste introvertní? …Kdo, kdy a jak vás ponížil nebo zahanbil v dětství?
 • Trpíte velmi malou (nízkou) sebedůvěrou? … Z čeho máte strach, kdo, proč a jak vás ponížil v dětství?
 • Máte tendenci se velmi rychle distancovat od událostí ? ... Proč, kdy a kým vám bylo ublíženo za účast na jakémkoliv incidentu v dětství?
 • Máte pocit, že nemůžete říci svou pravdu, protože nikoho nezajímá, co máte na srdci? … Kdy, jak a kdo vás trestal nevyslechnutím vašeho názoru anebo jej zesměšnil v dětství?
 • Raději vyhovíte lidem, protože nejste schopni je odmítnout? …Kdo, jak a čím vás odměňoval za hodnou holku nebo kluka v dětství?
 • Nevíte, že můžete požádat o pomoc?
 • Dokážete se snadno rozplakat?
 • Trpíte projevy emoční nerovnováhy?
 • Máte tendenci sabotovat vztahy právě ve chvíli, kdy se stávají příjemnými?
 • Domáháte se nadměrné pozornosti a domáháte se ocenění?
 • Reflektivně uhnete (přivřete oči, stisknete rty) před prudkým pohybem např. ruky druhého?
 • Pamatujete si své sny?
 • Co pro vás znamená láska?

A proč tyto otázky? Co mají co společného s pravdou? Mnohé, neboť v prostředí manipulace manipulací načichnete. Jedná se o to, že vnější manipulace podporuje vnitřní sebe-manipulaci. Vnější manipulace úmyslná i neúmyslná vtahuje naše ego do hry, kterou si sami dokážeme nejlépe ubližovat. Jedná se o kodepedenci-spoluzávislost na patologické vztahy. 


Manipulovat můžeme činy, chováním, slovy, stavbou vět, volbou výrazů i vyvoláváním určitých pocitů. Manipulátor pro dosažení svého cíle využívá typické manipulativní věty navozující pocity viny. Chtějí, abyste měli jejich názor na danou věc. Manipulátor se vás snaží dostat do podřízené pozice.

 • "Máš čas v pátek anebo spíše v sobotu?"

 • "Chcete kvantitu, nebo kvalitu?"
 • "Jak si mi to mohla udělat?"
 • "Jak si to vůbec dovoluješ, nezvedat mi telefon apod.."
 • "Jsi snad matka, ne?"
 • "Co jsi to za ženu…"
 • "Sama si se tak rozhodla, já jsem tě nevyhazoval.(…jsem ti říkal…)"
 • "Vezmu si tě, když mi porodíš dítě."
 • " Víš, ty jsi tak dokonalá, lépe než ty to tady prostě nikdo neudělá."
 • "Kdybys mě měla skutečně ráda, tak bys to pro mě udělala."
 • "Když budeš štíhlá, budeš se mnou, když ztloustneš, budeš sama."
 • "Když mě opustíš, nedostaneš ani korunu."
 • "Kdybys byla co k čemu, tak mi s tím poradíš, pomůžeš …"
 • "Každý na tvém postu by pro mě tuto činnost (úslužnou, ponižující, mimo z pracovních povinností) udělal."
 • "Jsme rodina, jsi povinna pomoci. Starali jsme se o tebe o tebe celý život."

Jak rozpoznat manipulátora na prvních schůzkách? Pozorně sledujte postavení zájmena JÁ v porovnání se zájmeny TY, my, oni, ony, on.

 • " jsem udělal, zařídil, vymyslel, vyrobil, moje ex-manželka je neschopná, nevěrná, líná …"
 • "Tvoje problémy nezajímají, (my) jsem zaopatřený, bez problémů, bohatý, vysmátý "
 • " o tom nechci mluvit, všichni mne zradili (nesou odpovědnost) …."
 • "Nemá smysl se o tom s tebou bavit, stejně to nepochopíš …"
 • "Kdybych byl býval věděl, co je zač, nikdy bych se neoženil…"
 • "Za všechno může někdo jiný, jen jsem chudák nešťastný …"
 • " bych se s ním ani nebavil…."
 • "Ona mi nemá co radit, sám vím lépe…"
 • "Tvůj život bych nechtěl žít …"
 • "jsem ti chtěl udělat radost, tak jsem ti přinesl kytku (zaplatil večeři, psal si s tebou po nocích, provolal půl dne…) a ty jsi povinna mi to oplacením v jiné podobě vrátit …"

Jak se běžné manipulaci vyhnout? Buď budete reagovat aktivně a proti manipulaci se ohradíte s vymezením jasných pravidel, anebo pasivně, kdy přistoupíte k ukončení komunikace s ignorováním a nulovou reakcí.

Nikdy nesdělujte své intimnosti a důvěrnosti (toto je častý problém, protože si neuvědomujeme, že náš partner, kamarád, přítel není naším terapeutem). A člověk s narcistickým syndromem právě tuto uvolněnost nejsnadněji použije k vaší manipulaci. Volte spíš kratší a vyhýbavější odpovědi, odkloňte citlivou konverzaci jiným směrem. Otestujte si vašeho partnera vhodně zvolenými dotazy a naslouchejte každé jeho reakci. Člověk s narcistickým syndromem toho o sobě nejvíc napovídá na začátku vztahu.

Nedávejte manipulátorovi šanci, aby vás mohl napadnout a dejte najevo lhostejnost (Je to tvůj názor, tak to vidíš ty, myslet si to můžeš, mysli si, co chceš..). Věty by měly být krátké, ale nikoliv agresivní. Nenechte se vyprovokovat k útočnosti.

Zbavení se manipulátora je dlouhodobější proces, který je spojen s citovým vydíráním. Aktivita manipulátora může být utlumena i na několik let, aby znovu zkusil nahodit prut s návnadou. Nepomůže vám blokování kontaktu, nýbrž se naučit pasivní obraně a zapracovat na svých slabých místech.


Od dnešního dne buďte všímavější k těmto  pravidlům: 

"Věnujte svou pozornost racionálnímu naslouchání. Všímejte si, jak jsou prezentovány osoby ve vyprávěném příběhu. Může se jednat o nepřímé varování, když stejným způsobem bude jednou prezentován příběh, ve kterém právě žijete." 

Jakmile na vás kdokoliv začne projektovat svou cestu anebo cesty kohokoliv jiného, zpozorněte! Nadešel čas obrany, kterou se nevyplácí odkládat.

A ještě upozornění týkající se respektování a akceptování. Respektovat není totéž co akceptovat. I v tomto rozdílu si prosím udělejte pořádek!

několik tipů a cvičení pro proces hojení ... stáhněte si e-book ZDARMA k dispozici od 15.7.2023

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si jako první, co je nového

Narcismus je povahový rys sebelásky, který lze nalézt mezi jednotlivci všech prostředí, náboženství, kultur a systémů víry. Není specifický pro žádné konkrétní náboženství.