Na téma

informace bez legrace

Je to ještě manipulace anebo snaha o seberealizaci?

Manipulovat někým je spojováno s úmyslem poškodit nebo získat nespravedlivou výhodu. Nejlepší je předpokládat, že všichni jsou manipulativní, neboť žijeme v době manipulace na každém rohu. Ve skutečnosti existuje pozitivní stránka manipulace: vliv.

A jak poznám, že se mnou někdo manipuluje?

Začnete si všímat, že se vztahu/komunikaci cítíte nevyváženě. Manipulativní osoba se bude snažit ovládat vaše pocity, myšlenky a chování, které prosazuje jako cíle manipulátora na váš úkor. Vždy naslouchejte svým instinktům. Pokud začnete manipulativnímu nátlaku ustupovat a nebo jej tolerovat, hledejte odpověď na otázky proč a k čemu je vám to dobré. Proč to děláte? Uvědomte si hodnotu důsledků manipulátorova a vašeho záměru. Získání vaší důvěry je obvykle trik lidí, kteří manipulují pro sobecký zisk.

Každý manipuluje. Proto doporučuji praktikovat to nejvzácnější lidské chování, kterým je pozorně naslouchat druhé osobě, abychom pochopili, z čeho pochází základní potřeba manipulovat.

Traumatické zážitky mohou uvést do pohybu kaskádu změn v životě dětí.

Naštěstí, i když děti zažijí traumatickou událost, ne vždy se u nich vyvine traumatický stres.  

Traumatické zážitky mohou iniciovat silné emoce a fyzické reakce, které mohou přetrvávat dlouho po události. 

Děti mohou cítit hrůzu, bezmocnost nebo strach, stejně jako fyziologické reakce, jako je bušení srdce, zvracení nebo ztráta kontroly střev nebo močového měchýře. Děti, které zažívají neschopnost chránit se nebo které postrádaly ochranu od ostatních, aby se vyhnuly následkům traumatického zážitku, se mohou také cítit ohromeny intenzitou fyzických a emocionálních reakcí.

Děti, které trpí dětským traumatickým stresem, jsou ty, které byly v průběhu svého života vystaveny jednomu nebo více traumatům. Takto získané zkušenosti rozvíjejí reakce, které přetrvávají a ovlivňují jejich každodenní život. Dospělí přeživší traumatických událostí mohou mít také potíže s navazováním naplňujících vztahů a udržováním zaměstnání.