Blog

články, které léčí

NOVÉ ČLÁNKY

jsme přesunuli na Seznam Médium

a níže uvádíme ODKAZ

TERAPEUTA - duševní rehabilitace - Seznam Médium

Blog

Narcismus je povahový rys sebelásky, který lze nalézt mezi jednotlivci všech prostředí, náboženství, kultur a systémů víry. Není specifický pro žádné konkrétní náboženství.

Když někdo nahrazuje váš hlas, hlasem svým vlastním. Ačkoliv nezná přirozenou emoční empatii a milosrdenství, přesto je zručný ve čtení vašich slabostí a v prosazování kontroly nad vaší identitou.

Stáří je požehnáním, nikoliv privilegiem, na které se můžeme, ale také nemusíme těšit. Stárnoucí člověk potřebuje podporu, pozornost a lásku. Mění se způsob, jakým přistupujeme k věku a stárnutí.

Hranice rozdílností bývá velmi matoucí. Oba dva jsou si totiž příbuzní a mohou se vzájemně prolínat, překrývat či doplňovat. Egoista = sobectví a narcista = do sebe zahleděnost.

Říká se, že narcisté nenávidí ztrátu svých zdrojů. Proč tedy riskují váš definitivní odchod kvůli někomu jinému? Proč se k vám tak chovají? Protože nevěří, že o vás mohou přijít. Vědí, že jen tak snadno neodejdete.

Aby vztah mezi dvěma lidmi, kde je jeden narcista, fungoval efektivně, musí obě strany vědět, jak nejlépe komunikovat mezi sebou. V interakcích by neměla být pýcha, nejistota nebo obrana.

Pokud se domníváte, že za každým pláčem je lítost, smutek nebo stesk, můžete se mýlit. Pokud znáte člověka, který se obvykle projevuje velmi introvertně s tichým úsměvem, pravděpodobně budete zaskočeni jeho hlasitým smíchem. Může se jednat o upoutávání pozornosti anebo projev v negaci. Za jakýmkoliv projevem člověka může být záměr získat zcela...

Každý skutečný rodič bude vždy upřednostňovat potřeby svých dětí před svými vlastními, zatímco narcista bude vždy považovat své vlastní potřeby za prioritu a dítě (děti) za nic víc než pěšáky ve své hře o kontrolu a dominanci. Snahou každého skutečného vychovatele je, aby jeho dítě bylo zaopatřené, šťastné a zdravé. Děti vyžadují péči, lásku,...

Stejně jako loď potřebuje kotvu, aby se neztratila v širém oceánu, tak i my potřebujeme emoční kotvu, aby nás ochránila před utopením se v hlubokých emočních studních, jejichž hloubku nelze nikdy změřit.

Jakmile ukončíte životní etapu s narcistickým partnerem, nezůstávejte příliš dlouho v rozkladu a podnikněte výpravu za svým novým životem. Začněte si dávat malé cíle. Neplánujte maraton bez tréninku.

Neváhejte vyhledat odborné poradenství v jakémkoliv oboru podle záměru a požadavku pomoci. Může to být psychiatr, protože farmakologická podpora může být užitečná. Může to být právní nebo daňové poradenství, když řešíte jakékoliv rodinné nebo majetkové spory. Vyhledejte insolvenční poradenství, když si nevíte rady s dluhy. Podpořte svou mysl...