Nedomyšlené akce se nepromíjí.

07.07.2023

Neváhejte vyhledat odborné poradenství v jakémkoliv oboru podle záměru a požadavku pomoci. Může to být psychiatr, protože farmakologická podpora může být užitečná. Může to být právní nebo daňové poradenství, když řešíte jakékoliv rodinné nebo majetkové spory. Vyhledejte insolvenční poradenství, když si nevíte rady s dluhy. Podpořte svou mysl samostudiem (knihy, sociální sítě, volně dostupná videa na Youtube). Vstupte do uzavřených skupin na Facebooku a studujte v komentářích zkušenosti ostatních členů. Vyhledejte pomoc neziskových organizací poskytujících pomoc v nouzi. Zůstaňte podle svého tempa a naturelu aktivní. 

Pokud jste se dostali do komplikované situace vlastníka nemovitosti, ve které má váš ex-partner trvalé bydliště a čekáte na úřední rozhodnutí např. o rozvodu manželství. Nezbyde vám nic jiného, než ex-partnera ve vaší nemovitosti strpět do doby, než úřední rozhodnutí nabyde právní moci a bude vykonatelné.

Předpokládejme, že se jedná o člověka s narcistickým syndromem, kterému je lhostejné, že vám svým pobytem ztěžuje život. Právě naopak, činí tak s potěšením a počítejte s tím, že se bude chovat obstrukčně. Nebude si nad tím vůbec lámat hlavu, protože vás velmi dobře zná a využívá právních norem. Jak často opakuji, narcisté se vás budou držet jako klíště po dobu, dokud z vás budou mít prospěch nebo užitek.

I když vám budou vaši odborníci tvrdit, že se jedná o obvyklou a standardní situaci, opatřete si oponentní návrh řešení vašeho konkrétního problému u jiného odborníka. Nedejte se a neseďte s rukama v klíně (čehož ex-narcistický partner pravděpodobně využívá).

Když vstupujete do sporu s člověkem narcistického typu, tak musíte být vždycky připraveni a mít dokonalý plán, než cokoliv podniknete. Nedomyšlené akce se nepromíjí. Nikdy nestřílejte naslepo, protože odkrýváte své zbraně, které ex-narcista použije proti vám.

Život je nikdy nekončící změna. Pokud dnešní den přinesl příkoří, znamená to, že zítra přinese další výzvu. Podstatné je, nenechat se odradit!

Uvažujete-li o sestěhování se s vaším partnerem, nastavte si prosím také smluvní vztah. Aby bylo už od začátku jasně dané, co se stane v případě rozchodu a stěhování.

Největší a do nekonečna opakovanou chybou je naivita zamilovaných, kteří lehkovážně nedomýšlí a zlehčují konflikty s výhledem do budoucnosti. A nejedná se o projev nedůvěry k druhému, naopak. Kdo chce férovou hru, musí znát a dodržovat její přesně stanovená pravidla. Když pravidla neexistují, každý si hraje podle svého a pochopitelně jen ve svém zájmu.


stáhněte si své články v .pdf

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si jako první, co je nového

Narcismus je povahový rys sebelásky, který lze nalézt mezi jednotlivci všech prostředí, náboženství, kultur a systémů víry. Není specifický pro žádné konkrétní náboženství.