Když přestaneme sbírat drobky.

10.08.2023

Aby vztah mezi dvěma lidmi, kde je jeden narcista, fungoval efektivně, musí obě strany vědět, jak nejlépe komunikovat mezi sebou. V interakcích by neměla být pýcha, nejistota nebo obrana.

Každý z nás má svou 13. komnatu, kterou bývá velmi obtížné otevřít, natož abychom ji s kýmkoliv sdíleli. Střežíme si svá tajemství a skrýváme se často i sami před sebou. Proto se snadněji a raději uchýlíme ke lži, než abychom si přivodili zklamání. Tuto hru nelze nikdy s přesností odhalit na začátku jakékoliv vztahu. Jeden druhému se učíme a poznáváme se. Jedná se o získávání zkušeností. Nekompromisně zásadní chybou je přehlížet detaily a tolerovat varovné signály. Podmíněným sebeklamem, který dláždí cestu do pekel, bývá zkreslování dynamiky toku energie dávání a dostávání (braní).

Když potkáte manipulátora, ať už se bude jednat o jakéhokoliv asociála, narcise nebo sociopata, pravděpodobně jím budete nadšení. Přeslazená rychlodráha s poblázněným amorem se postupně změní ve zběsilou a zahořklou jízdu po kočičích hlavách. Být ve vztahu s manipulujícím člověkem je o sbírání drobků z chleba. Šlendriánství a hanebnosti jsou na denním pořádku, neboť se jedná o permanentní hru. Začátky bývají o představách a očekáváních, protože emoční hlad (z jakékoliv podstaty) stojí za halucinacemi a jejich návykovostí. Konce jsou doprovázeny emočními abstinenčními příznaky pro toho, kdo se nechal zneužívat a využíval naději v lepší zítřky.

Čím dříve, tím lépe vyprovokujete stresovou situaci s tlakem na konkrétní přínos odpovědnosti vašeho partnera, teprve potom odkryjete pravou tvář manipulace narcisty (sociopata). (Pozn.: psychopatem se člověk rodí, sociopatem se stává).

Otálení se příliš nevyplácí, protože manipulátor rozdal role ve své hře všem kořistem již od počátku. Je to druh angažmá, které získáváme nebo ztrácíme. Délku svého obsazení nevědomky uplácíme vším, co jednoho dne bude použito proti nám.

Jednou ustoupíte, vždycky budete ustupovat. Na výběr zbyde buď se přizpůsobit anebo utéct. Ten, kdo se přizpůsobil, bude muset svůj útěk důkladně a obezřetně naplánovat. Protože zkuste běžet se závažím na noze. Je to stejné, jako když vám někdo radí, že se nemusíte bát, vždyť je tam vody jen po kotníky. Ehm, jenže ve vodě stojíte stojku s hlavou u dna!

Nebuďte snadnou kořistí. Dřív, než si vás manipulátor zaháčkuje a namotá, naházejte mu do cesty pár pořádných klacků. Když to neuděláte, počítejte s tím, že ze stejných klacků manipulátor postaví vaší klec!
Například zinscenujte nečekanou situaci (hádku, špatný den, pomoc apod.), na kterou bude muset reagovat. Pokládejte konkrétní otázky a vyžadujte konkrétní odpovědi. Všímejte si slovního salátu a prázdných gest. Reagujte tak, jak on reaguje na vás. Dotazujte se slovem "proč". Zájmenu "já" věnujte pozornost. Když něco chce hned, zpomalte. Neposkakujte kolem něho jako malé štěně. Nenechávejte ze sebe dělat hadr na podlahu. Respekt k druhému není o zavděčování se na oplátku. Tak, jak se učíme s manipulátory žít i oni se zdokonalují v nekonečném cyklu zkušeností.

Každý den studuji čitelnost projevu emocí. Jsem věčnou studentkou rozmanitostí emočních únosů. Ostatně z toho těží narcisté (asociálové) zcela běžně, neboť snadno a velmi rychle odhalí individualitu svého zdroje.

Vyzkoušejte si své mluvení (sebeprezentaci) do zdi "mluvení skrz zeď". Když přijmete za svůj postoj "mluvení skrz zeď", zeď se nezmění. Zůstane pořád zdí.

Zrcadlo je také stejné, i když do něho budete mluvit, nezmění se. Pozorujte a naučte se svému odrazu v něm. Každý svůj detail trénujte od mimiky až po změny velikosti zornic. Že se v zrcadle vidíte každé ráno? A znáte se, viděli jste se někdy, jak reagujete? Jakými signály se prezentujete a jak jste či nejste čitelní? Všechno, co o sobě sami neznáte, toho protistrana využije. V praxi doporučuji klientům pořídit si videozáznam svých monologů do zrcadla. Později se na svůj záznam podívejte tak, jako kdybyste se dívali na úplně cizího člověka. Co vidíte?


Jakýkoliv útok kohokoliv na sebe vnímejte jako mluvení na zeď. Anebo se imaginárně transformujte do podoby zrcadla. Čímž neříkám, že energie emocí vyprovokovaná slovy zmizí. Ale jde o to, převzít do své správy své emoce a projev těla. Dopřejete si čas a prostor ke zpracování slov z emočního výbuchu. (*Doporučuji se svým odborníkem, nikoliv s kamarádkou, partnerem, rodičem nebo "v práci, doma, či jinde".)

Tento jednoduchý trik polarity mluvení skrz zeď bývá významným mezníkem pro další stupně projevu člověka (řeč těla, kamenná tvář, regulace emocionality, vyjednávání apod.). Ano, nečitelnost nebo slabá čitelnost je pro predátory nebezpečná. Strategie "šedé skály" (raději používám české "mluvení skrz zeď") může pomoci, ale je potřeba se této technice učit a trénovat ji. V konfliktních situacích "teď a hned" anebo při devalvaci vztahu moc nepomáhá, když nebyla v minulosti po krůčcích osvojována.

(*Že vás nabádám k falešné manipulaci? No fuuuj! Buď zůstanete do smrti kořistí predátorů anebo se naučíte být pro predátory nebezpeční. Volba je na vás!).

Popojedeme!

Přeživší z manipulativního vztahu se snaží projev svých emocí přeprat, potlačit anebo od nich utíkat, čímž se dostává do smyčky opakujících se návratů. Intuice naviguje přeživšího k vytvoření si hranic a podnícení rozvoje osobnosti.

Všedně přijímáme a necháváme proplout svým tělem pozitivní emoce. Zajímavé je, jak precizně si dokážeme v sobě uzamknout emoce negativní. Paradoxně sto pozitivních emocí hodíme za hlavu, abychom se maximálně soustředili na jednu jedinou negativitu. Předsouváme důležitost špatného a podsouváme si předpojatost, zlost a sebetrýznění. A s tímto nastavením vyhlížíme svou lepší budoucnost. Venku se nic nezmění, dokud nezměníme svůj vlastní pohled na venek. Dokud nezměníme pořadí koncentrace své pozornosti. Neříkám, buďme sobečtí, ale tvrdím, staňme se racionálně pragmatickými.

Máte napozorovaný průběh vašich reakcí? Najednou jako kdybyste nemohli popadnout dech? Za vyhlášeným poplachem stojí amygdala, věčná "panikářka" našeho mozku. Stresová reakce na jakýkoliv podnět běžně spustí potlačené nezpracované nutkavosti. Je důležité rozvíjet zdravý vztah s nutkavostmi a s amygdalou. Využívat jejich energii k osobnímu růstu a pro konstruktivní změny ve vyhlašování poplachů. Uvědomit si sami sebe a rozpoznat, co nás svádí na scestí. Překlenout momentální slabost a zahájit pozitivní rituály. Tedy emočně zpracovat stará a tuhá spojení výztuží mozkových synapsí do jednoduchých nových přímočarých vzorců, kterým bude náš mozek dobře rozumět. Sebe-disciplínou dosáhneme upevnění nových návyků. Přičemž prohlubováním nových návyků přepíšeme staré nutkavosti.

Po ukončení vztahu s manipulátorem narcistického syndromu budete konfrontováni s řadou nutkavostí, kterým budete nuceni čelit. Doporučuji takové propady nahradit aktivními činnostmi, kterými vytrhnete mozek z regrese.

Může pomoci vícenásobné dělení či násobení čísel, udělat 20 dřepů, dát si horkou anebo studenou sprchu, promluvit si s někým blízkým, zatančit si a poslouchat hudbu. Když pojedete v autě, klidně si za volantem, zazpívejte s maximální hlasitostí. Nabírejte co nejvíce vzduchu do plic pro okysličení krve. Zaměstnejte ruce, uvolněte se a smějte se, něco opravte, začněte si psát deník (při psaní měňte ruce, pište různými směry).

Pořiďte si boxovací pytel (polštář proti stresu), kupte si velkého plyšového medvěda, udělejte si pohodlí a sledujte svůj oblíbený film. Dopřejte si aromaterapii. Povídejte si nahlas, sledujte svůj hluboký nádech a výdech ústy. Zkuste se jen tak naboso projít v trávě. Zaposlouchejte se do zpěvu ptáků, zastavte se a prohlédněte si všechno kolem vás. Zastavte pohled na 3-4 objekty a popište je, co vidíte-cítíte-co mají/nemají společného.

Najděte si nějaký recept a ochutnejte něco s intenzivní chutí. Uvařte si třeba něco nového ze zahraniční kuchyně. Nejen, že se budete těšit na výsledek, ale zcela jistě budete mít radost ze svého kulinářského umění. Pozor na emoční přejídání, které je označováno také jako zajídání stresů. A nezapomínejte na pitný režim. Mimochodem víte, kolik čisté vody byste měli vypít každý den s ohledem k vaší hmotnosti?

Cokoliv, co vám prospěje a zejména nikomu neublíží. Kombinujte cokoliv s čímkoliv aktivním, co uvolní vaše hormony štěstí. Naučte se dodržovat spánkovou hygienu. Serotonin (hormon štěstí) jako přenašeč nervových vzruchů bude potěšen vaším kvalitním spánkem. Pakliže máte problémy se spánkem, vyhledejte odbornou pomoc.

Všímejte si maličkostí a buďte nadšeni ze stereotypu každého dne, neboť to, co považujeme za samozřejmé, může být pro druhého vzácné. Radujte se z toho, že se vaše oblíbená činnost stává rituálem, na který se budete těšit.

Upřímná komunikace vede k vzájemnému respektu ve vztazích, bez ohledu na to, kdo je váš partner. Pokud jste v roli terapeuta druhým, o to více se snažte být objektivním terapeutem sobě. Teprve potom skutečně lépe porozumíme našim partnerům, což nám všem umožní úspěšněji procházet tím, co nám život přinese.

Začněte se usmívat, smát se a prozpěvovat si. Vyzkoušejte si před zrcadlem obličejovou jógu. A hlavně se nebojte, nemějte strach! Nevnucujte si sebedestruktivní myšlenky a přestaňte o sobě mluvit negativně! Pokud se cítíte nespokojeni sami se sebou, je to v pořádku, protože se jedná o začátek vaší změny! Jste-li nespokojeni s druhým člověkem, není to v pořádku, protože bez jeho snahy jej nikdy nezměníte! Chtěla bych všem říct, nebojte se a jděte do boje za svůj život. Ave poustevníci.

Sledujte mé další články na www.facebook.com/terapeutaduse nebo TERAPEUTA - duševní rehabilitace - Seznam Médium

Více mých článku na Seznam Médium -Autor: TERAPEUTA - duševní rehabilitace
  

Nejnovější články 

Přečtěte si jako první, co je nového

Narcismus je povahový rys sebelásky, který lze nalézt mezi jednotlivci všech prostředí, náboženství, kultur a systémů víry. Není specifický pro žádné konkrétní náboženství.