Empatie ovlivňující vztahy.

20.03.2023

Existují dva základní typy empatie. Jedná se o emoční a kognitivní empatii. Emocionální inteligence sleduje emoce. Kdy jsou naše emoce zcela přirozené a kdy se jedná o naučené formy odpozorované ve společenském standardu. A jak je rozpoznat a nenechat se zmýlit?

Emoční empatie zahrnuje automatickou emocionální (emoční) reakci na situaci někoho jiného, jako když vidíme, že někdo omylem zabouchl dveře auta na prstu. Pokud máte emoční empatii, zamračíte se a budete se dívat jinam anebo budete spěchat, abyste pomohli.

Kognitivní empatie není automatická. Zahrnuje zastavení a přemýšlení o tom, co by druhá osoba mohla cítit a snaží se udělat nebo říct správnou věc. Nemusíte nic cítit, ale přesto budete jednat "jakoby", protože chcete být starostliví nebo jen vypadat, jako by vám na dané věci záleželo. Například dědeček vašeho nejlepšího přítele zemře. Necítíte nic, ale víte, že je správné, očekávatelné a musíte utěšit svého nejlepšího přítele a říct, jak je vám to líto.

Má každý oba typy?

Téměř každý bez kognitivní poruchy má schopnost kognitivní empatie.

Emoční empatie existuje na spektru lidí, kteří jsou vysoce empatičtí, až po lidi s doslova žádnou emoční empatií. Například lidé s narcistickou poruchou osobnosti mají malou nebo žádnou emoční empatii.

Co to znamená, když váš partner nemá empatii?

Když lidé říkají, že někdo nemá žádnou empatii, obvykle tím myslí, že nemají žádnou emoční empatii.

Jaké typy problémů ve vztazích způsobuje nedostatek emoční empatie?

Pokud váš partner zcela postrádá emoční empatii, nemůže cítit vaši bolest nebo vaši radost. To omezuje jeho schopnost porozumět vašim pocitům a podílet se na nich.

Během vztahu funguje emoční empatie jako ochranný faktor. Bez ní bude pro vašeho partnera snazší vám ublížit, protože to neublíží jemu. Jedním z největších přispěvatelů ke zneužívání partnerů je nedostatek emoční empatie.

Během vztahu je jen velmi málo lidí dostatečně motivováno k tomu, aby dělali to, co je nutné k tomu, aby měli kognitivní empatii. To by vyžadovalo, aby se zastavili a dostali své emoce pod kontrolu, aby mohli přemýšlet o dopadu svých slov a činů na vás.

Jak se vypořádáváte s partnerem, který nemá žádnou emoční empatii?

Pokud to dokážou přiznat, aniž by cítili příliš mnoho studu, vy dva můžete najít způsoby, jak to obejít. Během hádky, nebo když jste zraněni nebo se chcete podělit o svou radost z povýšení v práci, můžete být oba upřímní. Můžete svého partnera požádat, aby se zastavil a použil svou kognitivní empatii.

Bohužel, pokud má váš partner narcistickou poruchu osobnosti a nepřizná, že mu chybí emoční empatie, může se příliš stydět, aby přijal vaše vedení a výše uvedenou žádost. Pravděpodobně se budou bránit, cítit se kritizováni a zaútočí na vás.

Emoční empatie je ve vztazích velmi užitečná. Lidé bez ní mohou být chladní, bezcitní a nestarají se o svůj dopad na ostatní lidi. Pokud však oba lidé chtějí být spolu a mít dobrou komunikaci, je možné najít způsoby, jak tento nedostatek kompenzovat. Není to snadné, ale je to možné.

Dasha Bousha