Dichotomické projevy chování skrytého narcisty.

08.04.2023

Za povšimnutí mimo jiných stojí také jejich řeč těla. Pozorně sledujte, jaký postoj zaujímá, když s vámi hovoří … musí být jeho oči výše, než vaše? Vyleze na obrubník nebo na schod, jen proto, aby byl v konverzaci výše než vy? Anebo sedí, když by měl vstát? Dělají to s úmyslem být v dominantním postoji proti vám. Uhýbáte pohledem anebo bedlivě sledujete jeho zornice? Odchází z rozhovoru a stále na vás mluví? Hrajete si s vlasy (máte několik druhů smíchu a úsměvu, mrkání, projev jakýchkoliv mimik obličeje a těla ...) anebo si odhrnete pramen vlasů z obličeje v konkrétní situaci? Toto jsou příkladové maličkosti, které má protistrana s narcistickým typem chování od první chvíle na vás dokonale nastudované. Doporučuji s tím začít také, protože získáte důležitá varovná upozornění pro váš mozek. Jakmile si začnete všímat detailů, automaticky se změní pochopení vaší vlastní role v celé hře. Rozhodně tím jejich hru značně zkomplikujete.

 1. Zničí anebo neopravitelně poškodí vaše věci a pak předstírají, že to byla nehoda.
 2. Jsou velmi tajnůstkářští. Je to proto, že musí skrývat hodně věcí. Žijí dvojí život. Budete vědět jen něco, ale nikdy ne všechno z toho, co odporného a podlého udělal za vašimi zády. Dělají všechny menší anebo větší nehorázné věci, včetně intrik a klamu, zatímco předstírají, že mají velký morální charakter.
 3. Na skutečném dně vašeho života vás, bez mrknutí oka, opustí. Můžete být nemocní, přijít o práci, peníze, blízkou osobu nebo řešit jakýkoliv životní problém. Nechají vás ležet v těch nejhorších dnech jako kus hadru, bez podpory, zájmu a pomoci. Jejich postoj k vám se v těchto situacích může změnit jen tehdy, pokud z vaší situace získají svou vlastní obdivuhodnost a zájem ostatních.
 4. Připisují si zásluhy za váš úspěch, zejména když vypráví příběh, ve kterém se vám cokoliv povedlo, nikdy to nebude o tom, že jste to vy, ale oni, kteří se starali, trpěli, podporovali aj., jednoduše bez nich by se "to" nepovedlo.
 5. Jsou to lháři a podvodníci. Zatímco předstírá, že je věrný a nikdy by tě nepodvedl. Ale zároveň vás budou provokovat tím, že budou žertovat o tom, že spát s milenkou v jedné posteli není nevěra, pokud oba nespí a alespoň jeden je vzhůru anebo spí v jiné místnosti. Anebo že sex na jednu noc není nevěra, protože se jedná o fyzický kontakt bez intimity.
 6. Okrádají vás. Vaše peníze, vaše cennosti. Zejména o čas, psychiku a zdraví. Vezmou vám intimitu, okradou vás o vaše osobní hranice.
 7. Když je začnete prokoukávat, už jim přestanete dodávat obdiv, o kterém cítí, že si zaslouží. Nahradí vás. Jste nahrazeni přes noc.
 8. Tiché mizení se záminkou, o které nevíte. Když si myslíte, že dělá cokoliv a je tam, kde vám řekl. Náhodou zjistíte, že beze slova zmizel a je úplně jinde. Neřekne vám, že odchází. Můžete spát a oni sklouznou do stavu vypaření se. Nikdy nevíte, kam šli a většinou je to na delší čas. Potom se vrátí a hrají hru, že jsou stále na stejném místě a jste to vy, kdo si jich jednoduše nevšiml.
 9. Jsou paranoidní. Nainstalují kamerové systémy, neustále kontrolují všechno a podezírají. Žijí v utkvělé představě ohrožení a přitom sami pronásledují, šíří pomluvy, musí mít přehled o všem a o všech.
 10. Žárlí a závidí ostatním. Pokud máte lepší vzdělání než oni, jsou velmi závistiví. Nikdy je nebude těšit, pokud má někdo v blízkém okolí hezčí dům, auto, úspěšnější kariéru … prostě všude jinde je tráva zelenější. Což je celkem běžné, ale oni budou vždycky jen závidět. Něco na způsob tvoje radost a štěstí, moje žlučovitost a nenávist.
 11. Vztekají se a útočí, když nejdou věci podle jejich představ, dokonce vztekem vybuchnou tak, že ani nebudete vědět, co jste udělali nebo řekli špatně.
 12. Vždy si protiřečí. Nemají stanovisko k žádné otázce, zastávají obě strany. Důležité je, aby oni byli dokonalost sama.
 13. Jsou to pokrytci. Může se projevovat jako rozpor mezi vědomým chováním a jeho vnitřním přesvědčením. Bude se domáhat dodržování zásad upřímnosti, věrnosti a morálních hodnot, ale ve skutečnosti sám bude neupřímný, nevěrný, bez morálních hodnot atd.
 14. Všichni jejich ex jsou blázniví, zneužívající, alkoholici a drogově závislí, nestabilní, promiskuitní aj. Většinou se staví do role oběti a chudáka. Ještě propracovanější strategie je, když vám do očí řekne a přiznává se k tomu, že je to jeho vina (cokoliv pokazil, nedodržel, neudělal, nedodal)= hra na oběť a za vašimi zády vypráví historku o tom, že se tak choval v důsledku vašeho chování = hra na oběť.
 15. Budete ve slovním zneužívání, aby vyprovokoval vaší reakci. Jakákoliv reakce z vaší strany v sobě ponese vaší aktuální emoci, kterou se baví a studuje vás. Prostřednictvím vašich reakcí a emočního náboje jim dodáváte svůj vlastní studijní materiál. Pomáháte mu vás nastudovat, aby následně mohl útočit slovním popřením, překroucením anebo znehodnocení významu v neprospěch vaší emoční inteligence.
 16. Chaos a zmatek je jejich úrodnou půdou pro vytváření dramat. Začnou jakýmkoliv na první pohled zcela banálním problémem tak, aby vyprovokovali vaší reakci (buď už předpokládají vaší reakci anebo se jí teprve učí). Není to nic jiného, než naučená provokace a důvod k tomu, aby mohli opustit dům, zrušit dohodu anebo zrušit cokoliv, ovšem oni nebudou příčinou zrušení. (Někdy odpovídá jen stroze, protože čím méně máte od něho informací, tím lépe se mu bude dařit vás oklamat).
 17. Jejich osobnost je oblečena do kostýmů a masek. Od milého, sympatického, charizmatického, úspěšného, bohatého, vzdělaného, tichého a konzervativního pragmatika až po despotického lháře, urážlivé dítě se vztahovačným mlčením, chlípníka, hlupáka, chamtivce, násilníka, podvodníka atd. zkrátka otáčí své chování na pětníku.
 18. Protože se vás dostatečně nasytil anebo od vás získal, to co chtěl, odhodí (nahradí) vás. Vycítíte, když se k vám začne chovat jako k obnošené košili. Už v té době namotává na své "vřeteno" někoho jiného. Minimálně to alespoň na někoho zkouší. Délku určuje jeho potřeba vašeho prospěchu. Není váš prospěch, není jeho zájem. Z obyčejné nudy, anebo když se jim někde jinde nezadaří, pokusí se vás znovu namotat zpět. Ano, je to váš pocit spotřebního zboží, kterým vaše intuice říká, že tohle není a nebude v pořádku. Oni mají totiž starý gauč raději, než vás.
 19. Musíte s nimi ve všem souhlasit, žádná kritika anebo jiný názor a už vůbec nemůžete mít svůj názor, který byste chtěli prosadit. A pokud je ve vašem okolí někdo, kdo se jim nelíbí, tak právě protože se jim nelíbí, musí se nelíbit i vám. Tady neexistuje, že co se líbí mě, nemusí se líbit tobě. Právě naopak. Nejdete-li s ním pod jedním deštníkem, takové vaše chování je považováno za příčinu toho, že se stanete jejich nepřítelem a zmoknete.
 20. Budete obviňováni za všechno špatné v jejich životě. Je to tvoje chyba, víš, co jsi udělal. Jak si to mohl (a) dopustit? Od jakékoliv chyby je velmi krátká cesta k vaší vině. Oni řeknou chyba, vy si z toho odnesete pocity viny. Kdyby to býval byl věděl, zařídil bych se jinak. Nechápete, co se děje a je z toho vaše vina.
 21. Vybijí si na vás veškeré své nepřátelství. Pokud měli špatný den v práci, přijdou domů a vybijí si to na vás. Jejich nepřátelství je neukončenost, tedy stav mysli v situacích, které nemají přijaté a uzavřené. Důsledkem je, že nemůžu sám se sebou vydržet, nikdy ti nezapomenu, co jsi mi provedl, ať uděláš, co uděláš, všechno je špatně. Je to nenávist z bezmoci a důvod k napětí a tenzi, která může eskalovat do fyzického útoku.
 22. Vědí všechno. Budou se dohadovat, hádat, hrát hlasité scény a prosazovat své, ačkoliv mylné anebo neúplné znalosti. Odborníci na všechno s klikou od vesmíru. Všichni jsme nevzdělaně naivní idioti a dialog pro kompromis neexistuje, často se nedostaneme ani ke konsenzu.
 23. Skrytý narcista může být na dně a trpět nízkou sebeúctou. Pod vlivem alkoholu anebo návykových látek se mohou stát grandiózními chvastouny. Opravdu chtějí být jako zjevný narcista, ale nemají na to.
 24. Předstírají, že dávají a jsou štědří k vnějšímu světu, ale nehnou prstem pro svou rodinu.
 25. S vědomím, že vás zneužívají a sají z vás váš prospěch pro jejich manipulace, vstupují do jiných kontaktů s tím, že si nezaslouží, aby se s nimi takto zacházelo.Někdy může dojít i na hru zjevně obrácenou, když veřejně přiznávají, že oni jsou nositeli problémů, jsou příčinou toho, že má rodina kvůli jejich chování problémy, ale vzápětí se vysmívají partnerům nebo rodině, když se snaží s nimi zůstat anebo jim pomáhat. Pohrdají takovou snahou svých blízkých, byť oni sami je do této situace dostali. Víte proč, protože to budete vy, koho povedou k tomu, že jejich slovy budete vedeni do stáda těch, kteří se mu budou také snažit pomoci, aby se vám jinde za zády vysmál. A až utečete, budete označení na viníka jejich situace v širokém zásahu do vašeho okolí.
 26. Je jim jedno, s kým podvádějí. Může to být muž, žena, prostitutka, drogově závislý, tělesně postižený na vzhledu nezáleží. Podvedou vždycky s tím, s kým mají anebo očekávají nějaký prospěch. Může se jednat o sex, materiální nebo finanční hodnoty, mentální a jiný spotřební užitek.
 27. Skrytý narcista se obává toho, co si o něm myslí sousedé a spolupracovníci. Chce, aby byl viděn v pozitivním světle. Když má pocit, že se mu nedostává respektu a obdivu, který si zaslouží, přistoupí k taktikám pomluv, naschválů, zesměšňování a jiného lstivého a pokřiveného chování. Je to oběť, která je neustále přehlížena a přehlížena.
 28. Jsou extrémně kritičtí a odsuzující.
 29. Skrytý narcista vás rád udržuje ve spánkové deprivaci. Probudí vás, když usnete. Nebo se s vámi bude celou noc hádat a dohadovat o nesmyslech. Když on nemůže spát, bude dělat všechno proto, abyste nespali také, protože on nemůže spát kvůli vám. Vždycky použije nějakou imaginární zálohu k tomu, aby vám řekl, že všichni vědí, jaká jste. A pozor nemusíte být vedle něho, mohou k tomu použít sms nebo video online hovory.
 30. Skrytý narcista bude tvrdit: "Jsem opravdu dobrý člověk."

několik tipů a cvičení pro proces hojení ... stáhněte si e-book ZDARMA k dispozici od 15.7.2023

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si jako první, co je nového

Narcismus je povahový rys sebelásky, který lze nalézt mezi jednotlivci všech prostředí, náboženství, kultur a systémů víry. Není specifický pro žádné konkrétní náboženství.