JAK Z LABYRINTU EMOČNÍCH

ZÁVISLOSTÍ & ÚZKOSTÍ

v důsledku manipulací z toxických, narcistických a asociálních vztahů

Bezpečí, přijetí a ocenění

Co je a co není normální?  

Stav duševního zdraví, který zahrnuje dlouhotrvající, všezahrnující, rušivé vzorce myšlení,  způsobují člověku značné potíže a zhoršují jeho schopnost fungovat. Jedná se o zkreslené vnímání reality, abnormální chování a úzkost v různých aspektech života a sociálního fungování. Lidé s projevy chování, které jsou velmi podobné poruchám osobnosti, nemusí rozpoznat své znepokojivé projevy a zejména velmi negativní vliv, kterým působí na své nejbližší okolí. 

Poruchy osobnosti jsou jedny z nejobtížněji léčitelných poruch, protože lidé s poruchami osobnosti si nemyslí, že je jejich chování problematické, a proto se často neléčí. Rodinní příslušníci lidí s poruchou osobnosti často prožívají stres, deprese, smutek a izolaci. Je důležité se starat o své duševní zdraví a vyhledat pomoc.

Mým cílem je pomoci vám identifikovat a změnit znepokojivé emoce, myšlenky a chování a snížit bezprostřední utrpení, jako je úzkost a deprese. Jak komunikovat, porozumět emoční závislosti a proč nepřehlížet varovné signály. Pomoci Vám uzdravit generační nezdravé vzorce a podporovat Vás v dlouhodobém procesu duševní rehabilitace.

Ráda bych Vás pozvala například ke zhlédnutí mých veřejně dostupných videí.  Pro více informací klikněte na některý z níže uvedených odkazů.

PRÁVĚ VYŠEL nový e-book

14.02.2024

11.12.2023

05.12.2023


O čem to tady je?

Jedná se o online bezpečné prostředí porozumění a podpory bez odsuzování a studu. Klíčovými složkami jsou uznání obtížnosti situace a poskytnutí emocionální podpory, zdrojů a nástrojů, které pomáhají vyrovnat se s emoční závislostí, traumatem a vztahovými problémy.

Extrémní stud, špatná sociálně ekonomická situace, syndrom naučené bezmoci, syndrom narcistické oběti, nedůvěra v systém a mnoho dalších, patří mezi nejčastější důvody, proč oběti raději mlčí. Naše skutečné pocity je možné ignorovat a navenek se chovat jinak, ale zůstávají někde uvnitř a mohou kdykoli vyplout na povrch. Pokud se rozhodneme ignorovat své skutečné pocity a necháme sami sebe manipulovat a využívat druhými, může to vést k sebedestrukci a sebezničení. Integrita začíná pochopením sebe sama a svých pocitů. Měli bychom se naučit rozpoznávat a přijímat své emoce, abychom si udrželi zdravé vztahy a vytvořili si v životě pocit rovnováhy.

ÚTOČIŠTĚ

je bezpečí, důvěra a jistota, místo, kam lze uniknout a najít útěchu, oporu a péči zcela bez předsudků. 

ZOTAVENÍ

je uzdravení, porozumění a nalezení síly k rozpoznání vlastní osobní jedinečnosti, hodnoty a sebelásky. 

OBNOVA

je znovuzískání toho, co bylo ztraceno, a vytvoření zcela nových vzorců vnímání a komunikace. 

ZDARMA

nabízím ke zhlédnutí svá videa na Youtube. V mém případě se vždy jedná o to, že "Vás chci slyšet a chci, abyste měli pocit bezpečí". Vaše duše a srdce MUSÍ BÝT V SOULADU. A také bych si přála, abyste si dlouhodobě udrželi kladné emoce a pozitivitu.

Ráda bych Vás také pozvala do naší uzavřené skupiny na Facebooku. To proto, abyste věděli, že "nejste sami". Ve skupině se snažíme o to, aby nedocházelo k uzamčení vývoje, ale mluvíme o tom, co nás do vztahu přivedlo, jak se vztah vyvíjel, jaký druh zranění nastal a jak s ním pracovat, jak velkou závislost (kodepedenci) máme k manipulátorovi. 

Nepodporujeme sebeutvrzovací mechanismy (utvrzování se v tom, že jsem oběť) bez vlastního progresu a práce na sobě.

Pomáhám jednotlivcům i párům svým darem slova. Nasvěcuji cestu všem, kteří chtějí vidět. Jít ale musí každý sám za sebe, i kdyby se mělo jednat o chůzi po laně.

PLACENÉ

nabízím na výběr z mnoha cílených kurzů a přednášek, ve kterých se zaměřujeme na to, kdo je narcista, manipulátor anebo osoba s poruchou osobnosti. 

Jak identifikovat varovné signály chování a nejobvyklejší pocity, reakce a postupy. Jakým způsobem komunikovat a nenechat se ovládat negativním vlivem emocí. Dozvíte se o osmi typech narcistů a jejich modu operandi a prozkoumáte základní koncepty zásobování a milostného bombardování. Dozvíte se o manipulačních technikách, které narcisté, hraničáři, asociálové, histrióni (tedy osoby s poruchou osobnosti skupiny B) denně používají. Co je to gaslighting a projekce, donucovací řízení, vysávání, triangulace a létající opice – a také fráze, které mohou používat. Zvážíme, jak emoční a manipulativní zneužívání ovlivňuje duševní zdraví jednotlivce, sebeúctu, pocit sebehodnoty, kognitivní fungování a emoční regulaci. Prozkoumáme také narcismus a manipulaci na pracovišti.

Naslouchám Vám 

Zejména v případech narcistického zneužívání je velmi důležité, abyste našli důvěru v prostředí a k osobě, o které budete vědět, že je zasvěcena do dané problematiky. S maximální citlivostí, bez viktimizace a patologizace naslouchám Vaši postojům, myšlenkám a emocím. Rozumím Vám, neboť vím, jak těžké je vložit svou křehkou a zlomenou sebedůvěru k vyhledání nezaujatého terapeuta. Jak moc se obáváte toho, abyste nebyli zrazeni zlehčováním, sebeobviňováním nebo frustrací.

Většina empatických přeživších, která se na mne obrací žádá o potvrzení bezpečí a možnost být vyslyšena. Skutečně pozorně naslouchám vašemu příběhu, protože je váš a nikdy do něho nijak nezasahuji. Je to váš příběh, váš prostor a vaše individualita!

Pracuji diskrétně a s maximálním ohledem na takt, empatii a nezlehčování. Nevystavuji přeživšího žádným schizmatům a tlakům. Osobně znám dynamiku narcistického zneužívání, jeho rigidnost a neměnnosti chování.

Toto jsou všechny možné a v synchronycitě důležité body, které probíráme dohromady a pracujeme na všech těchto motivech. Nevybíráme jen jednu jedinou věc, nýbrž se součinně věnujeme všem faktorům. To proto, aby celkově byla celá věc holisticky dobře ošetřena.

Narcistická porucha osobnosti je poměrně vzácná a řadí se mezi tzv. rané vývojové poruchy osobnosti, tedy k těm, které vznikají v útlém dětství. Existuje mnohem více lidí, kteří jsou sobečtí (egoisté) apod.. Lidé, kteří mají diagnostikovanou narcistickou poruchu, si svoje chování neuvědomují, žádné hranice nevidí a nejsou je schopni ani najít. Lehká míra narcismu je přirozená všem lidem a je zdravá; pokud ale nepřekročí únosnou mez. Potom se jedná o poruchu osobnosti.

Být sobecký, egocentrický, asertivní (nikoliv arogantní) neznamená, že se bezprostředně jedná o poruchu osobnosti. Je nutné dbát zvýšené pozornosti k projevu chování se znaky několika poruch osobnosti a toto nezaměňovat.

Nejnovější články na blogu

Přečtěte si jako první, co je nového

Narcismus je povahový rys sebelásky, který lze nalézt mezi jednotlivci všech prostředí, náboženství, kultur a systémů víry. Není specifický pro žádné konkrétní náboženství.

Když někdo nahrazuje váš hlas, hlasem svým vlastním. Ačkoliv nezná přirozenou emoční empatii a milosrdenství, přesto je zručný ve čtení vašich slabostí a v prosazování kontroly nad vaší identitou.

Stáří je požehnáním, nikoliv privilegiem, na které se můžeme, ale také nemusíme těšit. Stárnoucí člověk potřebuje podporu, pozornost a lásku. Mění se způsob, jakým přistupujeme k věku a stárnutí.

Co je dětský traumatický stres?

Počátek najdeme v traumatické události a zkušenosti, která je děsivá, nebezpečná nebo násilná. Pocit bezpečí malého dítěte závisí na na vnímané bezpečnosti jeho připoutaných postav. Dítě může být svědkem traumatické události, která ohrožuje život nebo fyzickou bezpečnost milovaného člověka.

Traumatické zážitky mohou iniciovat silné emoce a mohou cítit hrůzu, bezmocnost nebo strach, stejně jako fyziologické reakce, jako je bušení srdce, zvracení nebo ztráta kontroly střev nebo močového měchýře. 

Děti se učí své vlastní hodnotě z reakcí ostatních, zejména těch nejbližších. Zneužívání a zanedbávání způsobují, že se dítě cítí bezcenné a sklíčené. Zneužívané dítě se často obviňuje. 

Přesvědčení o sobě, druhých a světě snižuje jejich smysl pro kompetenci. Jejich negativní očekávání zasahují do pozitivního řešení problémů a brání příležitostem změnit svůj vlastní život. Komplexně traumatizované dítě se může považovat za bezmocné, "poškozené" a může vnímat svět jako bezvýznamné místo, ve kterém jsou plánování a pozitivní akce marné. Mají potíže s pocitem naděje. Poté, co se dítě naučilo pracovat v "režimu přežití", žije z okamžiku na okamžik, aniž by se zastavilo, aby přemýšlelo, plánovalo nebo dokonce snilo o budoucnosti. 

RYCHLÝ KONTAKT

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.